شعرهای پفکی(2)

عید یعنـــی آمــــده فصـــــل بــهار...................چنــــد روزی فــــارغ از درس ها و کــــــار

عید یعنی عیــــدی و پــول و لباس..................گشتــــه بابایم در این روز آس و پـــــاس

عید یعنی جشن و عقـــد و هلهله.................خـــــوردن آجیــــل و نقـــــل تا خـــرخـــره

عید یعنی خواب باش تا لنگه ظهر..................هرکسی هم چیزی بت گفت، جُم نخور

عید یعنی دیـــــدن فیـــــلم خـشن................ مـــهـمــونی رفــــتن با مـــــوی فشــــــن

عید یعنی دیــــــدن فیــــلـــم و TV .................فــــیلــــم های روز دنـــــیــــــا، بـــا DVD

عید یعنی کـــه ســفــــر تا راه دور.................. بــــــاز بسیـــــج و اردوهـــای "راه نــــور"

شاعر:ملخ الشعراء

پی نوشت:
1- سلام
2- حول حالنا، حالاً حولا + یک عقل درست درمون!!!!
3- خوراکم پا کردن تو کفش و دمپاییه مردمه مخصوصا شعرا.
4- سال نو همه مبارک، ایشالا در کنار خانواده لحظات خوبی داشته باشید.
5- هو، بارالها، الله، پروردگارا، خدا، مهربون، حاجی، د آخه نوکرتم......مدد!چهارشنبه ۱۳۸٧/۱٢/٢۸نوشته شده توسط: یک پسر برق گرفته! دست نزن برق داره()
 
خواجه کجایی؟!؟

خدا پدرت را،نه... خودت را، اصلا هم پدرت هم خودت و هم هفت جد و آبادت را بیامرزد خواجه که اگر نبودی و نمی مردی ما باید صبر می کردیم تا اگر اجاق خانمان 5 شعله بود و کور نبود پدر شویم، بلکه هم مادر(!!!) تا روزی می رسید که به نام ما بودو اطرافیان به ما تبریک می گفتند.
اما حالا، حال می کنیم برای خودمان که ناسلامتی مهندس هستیم و روز وفات تو شده "روز مهندس" !!! ای دمت گرم خواجه نصیرالدین طوسی.
در تعریف از مهندس همین بس که بگویم: چه کس این "امید" را هوا کرد؟ ما!!! چه کس این برج میلاد را دراز کرد؟ ما!!! چه کس این انرژی هسته ای را ..(بیخیال، ما را وارد بازی های سیاسی نکنید!!!) چه کس این اینترنت را ول داد تو کامپیوتره شما؟ ما... و هزاران ما،مای دیگر که شاعر در وصف مهندس خوب گفته است که: از دست و زبان که برآید....
خلاصه جانم برایت بگوید که ما اینیم... جان شما نباشد به جان چوپان دروغگو آنقدر امروز تلویزیون فیلم هایی با مضمون "مهندسی" نشان داد...آنقدر سرودهایی با مطلع: مهندساااااان، دلاوران، نام آوران.... پخش کرد. آنقدر دوستان ما را امروز مورد هجوم sms و ایمیل و ماچ و بکس خود قرار دادند، آنقدر کیک و بستنی و لُپ لُپ و ... نوش جان کردیم، آنقدر خودکار و خود نویس و I love U هدیه گرفتیم که باید بگویم: از دست و زبان که برآید...

پی نوشت:
1-اصلا دنیا خودم و خودت و خودش و ...
2- خواجه کجایی که حاجیتو کشتن!!!!
3-ما مهندس هستیم. (زرشک!!!)
4-هو مدد، راستی....سلام!!!