نیمه ماه!!!

سلام

در نیمه شعبان امسال یک چیز فهمیدم و یک چیز را نفهمیدم:

آنچه فهمیدم:

نیمه شعبان روز قر دادن کسانی است که اهل قرند!!!

و آنچه نفهمیدم:

آیا اینان که شربت و شیرینی به دست در خیابانها هستند "واقعا" امام زمان را درک کرده اند؟!؟!

 

پی نوشت:

1- عید همتون مبارک!!!

2- خداییش نیمه شعبان باب نذر کردنه پس تا دیر نشده بسم الله!!!!

3- آنچه نفهمیدم رو هم در مورد خودم هم نفهمیدم!!!