در چنین روزی اتفاق افتاد(یا یک همچین زندگی دارم من!)

سلام

پارسال یه همچین روزی بود که من 2 تا شدم!!! یا بعبارت دیگه ما یکی شدیم!!!!

کیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلییییییی!!!!!

بزن اون دست قشنگه رو!!!!

ایشالا خدا روزی همتون بکنه!!!!لبخند