مشاهدات عینی !!!

دم پیتزا فروشی:

- آقا چرا پیتزا هزاتومن گرون شده؟!

- جواب پیتزایی: چی گرون نشده؟!؟!؟!

دم شیرینی فروشی:

- آقا چرا کیک کیلویی 700 تومن گرون شده؟!

- چواب شیرینی فروش: چی گرون نشده؟!!؟!؟!؟!

دم سوپر مارکتی:

- آقا پس دیگه چرا پنیر 600 تومن اومده روش؟!؟!؟!

- جواب سوپر مارکتی: .......

.

.

.

و این داستان ادامه دارد!!!!!!

 

پی نوشت:

1- سلام به همه ی با مرام های روزگار که هنوز یادشونه یه همچین وبلاگی وجود داره!!!!!!

2- وقتی وزیر اقتصاد مملکت فارغ التحصیل دانشگاه آزاد باشه، خودت دیگه تا تهش بورو!!!!!!!

3- التماس دعا

در پناه زهرای مرضیه(س)