» اشک مرد!!! :: پنجشنبه ۱۳٩٥/٢/٩
» روزگار این روزهای من! :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/۸/۱٩
» ولک وبلاگ!!! :: جمعه ۱۳٩٤/٤/۱٢
» همین فرمونو بورو!!! :: یکشنبه ۱۳٩٢/٤/٩
» تشت! :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱٠/٥
» گهی زین به پشت و باز هم گهی زین به پشت!!! :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٩/٢۳
» و برق ما را دوباره گرفت!!! :: دوشنبه ۱۳٩۱/٧/۳
» در زمین فوتبال اتفاق افتاد یا چنین سازمان سنجشی داریم! :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/٢۳
» مشاهدات عینی !!! :: دوشنبه ۱۳٩۱/٥/٢
» باد روشن فکری!!! :: شنبه ۱۳٩٠/۱۱/۱
» در حیاط خانه مان اتفاق افتاد یا چنین گربه هایی داریم!!! :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱٠/٤
» چند نکته!!! :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٩/٩
» این روزهای من! :: شنبه ۱۳٩٠/۸/٢۱
» در تاکسی اتفاق افتاد یا چنین رانندگان تاکسی داریم! :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٦/٢٩
» توف تو ریا!!!! :: دوشنبه ۱۳٩٠/٦/٧
» در چنین روزی اتفاق افتاد(یا یک همچین زندگی دارم من!) :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٥/٤
» نیمه ماه!!! :: یکشنبه ۱۳٩٠/٤/٢٦
» در دانشگاه اتفاق افتاد!(یا، یک همچین دانشجویانی داریم) :: دوشنبه ۱۳٩٠/۳/۱٦
» خدا در کمین!!! :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٢/۱٤
» سال هزار و سیصد و فردوسی پور!!! :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱/٢٤
» بم بست مهندسی!!! :: جمعه ۱۳۸٩/۱٢/٦
» آتاری!!! :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٩
» از هفت دولت!!! :: جمعه ۱۳۸٩/۱٠/٢٤
» پس کو؟! :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٩/٢۳
» ارشد! :: یکشنبه ۱۳۸٩/۸/٢۳
» مور! :: دوشنبه ۱۳۸٩/٧/٢٦
» بارالهی... :: دوشنبه ۱۳۸٩/٧/٥
» F طاری! :: یکشنبه ۱۳۸٩/٦/٧
» فارغ! :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٤/۱٧
» یاهو مسنجر! :: شنبه ۱۳۸٩/۳/٢٩
» نی نی کی میایی؟! :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۳/۱٩
» یک کلام! :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۳/۱۳
» منو دوباره برق گرفته!!! :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۳/٦
» خدایا شکرت! :: شنبه ۱۳۸٩/۳/۱
» گل یاس :: یکشنبه ۱۳۸٩/٢/٢٦
» حوصله داری نداری! :: جمعه ۱۳۸٩/٢/۱٠
» بد دلی؟ :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱/۱۸
» دم عید که می‌شه! :: شنبه ۱۳۸۸/۱٢/٢٩
» اگه اهلشی... :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/۱٢/٢٥
» کجا بودم، کجا هستم،کجایم... :: پنجشنبه ۱۳۸۸/۱٢/٢٠
» اینک آخرالکنکور... :: شنبه ۱۳۸۸/۱٢/۱
» استرس! :: شنبه ۱۳۸۸/۱۱/۱٧
» 17 روز مانده! :: یکشنبه ۱۳۸۸/۱۱/۱۱
» اگه! :: شنبه ۱۳۸۸/۱۱/۳
» هاپوکومار! :: دوشنبه ۱۳۸۸/۱٠/٢۱
» منو گاز گرفته!!! :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/۱٠/۸
» بیست و ... :: پنجشنبه ۱۳۸۸/٩/٢٦
» خور پوف! :: جمعه ۱۳۸۸/٩/٢٠
» هچل :: پنجشنبه ۱۳۸۸/٩/۱٢
» مسخره خودتی! :: شنبه ۱۳۸۸/۸/۳٠
» این دانشجو که وگفتی یعنی چه؟ :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۸/٢٠
» آنفولانزای خرسی! :: دوشنبه ۱۳۸۸/۸/۱۱
» خودم و خودت! :: یکشنبه ۱۳۸۸/۸/۳
» ترشی لیته! :: پنجشنبه ۱۳۸۸/٧/٢۳
» چقدر سخته! :: پنجشنبه ۱۳۸۸/٧/۱٦
» بهشت :: شنبه ۱۳۸۸/٧/٤
» آتش زد!!! :: چهارشنبه ۱۳۸۸/٦/۱۱
» سِشوار بدم خدمتتون؟! :: پنجشنبه ۱۳۸۸/٥/٢٢
» پختگی! :: جمعه ۱۳۸۸/٥/٩
» گیر!!! :: پنجشنبه ۱۳۸۸/٤/٢٥
» حقیقت محض :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/٤/٢
» اندر حال حالیدن!!! :: جمعه ۱۳۸۸/۳/۱٥
» تخلیه!!! :: یکشنبه ۱۳۸۸/٢/٢٠
» آرزوی من! :: پنجشنبه ۱۳۸۸/٢/۳
» آئین نامه سیاه ساکتی :: جمعه ۱۳۸۸/۱/۱٤
» شعرهای پفکی(2) :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۱٢/٢۸
» خواجه کجایی؟!؟ :: جمعه ۱۳۸٧/۱٢/٩
» بخاطر بسکوییت!!! :: شنبه ۱۳۸٧/۱۱/٢٦
» نصف جهون! :: دوشنبه ۱۳۸٧/۱۱/۱٤
» مشروطیت! :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۱۱/٢
» !!!No :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۱٠/۱۸
» پنجشنبه! :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۱٠/۱٠
» شعرهای پفکی :: دوشنبه ۱۳۸٧/٩/٢٥
» ضرب المثلاًهای به روز شده :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٩/٦
» جهنم :: یکشنبه ۱۳۸٧/۸/٢٦
» دلم می خواد... :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۸/۱٤
» امنیت :: شنبه ۱۳۸٧/۸/٤
» الجدیدالورودی! :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٧/٢٥
» عشق بد بو! :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٧/۱٦
» هر که شد محرم دل در حرم یار بماند :: شنبه ۱۳۸٧/٧/٦
» آفتاب! :: دوشنبه ۱۳۸٧/٧/۱
» اینچنین باش :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٦/٢۱
» جمیل! :: دوشنبه ۱۳۸٧/٦/۱۱
» خدایا هلپ :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٥/۳۱
» مگه من دیشب نگفتم دارم میام؟! :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٥/۱٧
» فلافل تلخ!!! :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٥/٢
» الو... :: یکشنبه ۱۳۸٧/٤/٢۳
» وقتی بلای جان می‌شوی! :: جمعه ۱۳۸٧/٤/۱٤
» نامه... :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٤/٥
» نمایش... :: جمعه ۱۳۸٧/٢/٢٧
» ما ! :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٢/۱٢
» زندگیه جورابی!!! :: دوشنبه ۱۳۸٧/٢/٢
» ای که... :: پنجشنبه ۱۳۸٧/۱/۸
» خونه تکوتی چیه؟ :: چهارشنبه ۱۳۸٦/۱٢/٢٩
» یک ساله شد!!! :: پنجشنبه ۱۳۸٦/۱٢/٢۳
» شوت!!! :: پنجشنبه ۱۳۸٦/۱۱/٢٥
» گربه!!! :: پنجشنبه ۱۳۸٦/۱۱/۱۱
» امتحانات!!! :: چهارشنبه ۱۳۸٦/۱۱/۳
» حسين منی، انا من حسينی :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/۱٠/٢٥
» تعمیرات آبگرمکن!!! :: جمعه ۱۳۸٦/۱٠/۱٤
» دزدی مسلحانه!!! :: دوشنبه ۱۳۸٦/۱٠/۳
» منم به دنيا اومدم!!! :: یکشنبه ۱۳۸٦/٩/٢٥
» تبلور! :: دوشنبه ۱۳۸٦/٩/۱٩
» حج!!! :: شنبه ۱۳۸٦/٩/۱٠
» خجالت بکش، هرچند کش نمياد! :: یکشنبه ۱۳۸٦/٩/٤
» فرار!!! :: دوشنبه ۱۳۸٦/۸/٢۸
» تجربه‌ای از نوع برقيش!!! :: دوشنبه ۱۳۸٦/۸/٢۱
» کولر، خاموش، روشن :: دوشنبه ۱۳۸٦/۸/۱٤
» ایول، تو چقدر تيزی!!! :: یکشنبه ۱۳۸٦/۸/٦
» چه می‌کنه اين بازيکن؟! :: شنبه ۱۳۸٦/٧/٢۸
» می‌رم ولی ميام!!! :: جمعه ۱۳۸٦/٧/٦
» به اين عمل نکن!!! :: دوشنبه ۱۳۸٦/٧/٢
» خوابهای رنگی و سحری!!! :: دوشنبه ۱۳۸٦/٦/٢٦
» ثواب می‌خوام ببرم!!! :: چهارشنبه ۱۳۸٦/٦/٢۱
» حرفهایی که فقط حرف ماند!!! :: جمعه ۱۳۸٦/٦/۱٦
» و من برگشتم!!! :: دوشنبه ۱۳۸٦/٦/۱٢
» اولين مطلب مخابره شده من از مشهد! :: شنبه ۱۳۸٦/٦/۳
» وقتی فکرش رو هم نمی‌کنی، ميری! :: شنبه ۱۳۸٦/٥/٢٧
» اعياد شعبانيه مبارک :: پنجشنبه ۱۳۸٦/٥/٢٥
» حسنی به مسجد نمی‌رفت وقتی می‌رفت... :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/٥/٢۳
» اين پست عنوان نداره! :: چهارشنبه ۱۳۸٦/٥/۱٧
» قر و قمبيلک نيا کنکوری! :: جمعه ۱۳۸٦/٥/۱٢
» بهت خوش می‌گذره گربه؟ :: یکشنبه ۱۳۸٦/٥/٧
» وقتی عرب به کافی نت می‌آيد!!! :: پنجشنبه ۱۳۸٦/٥/٤
» يافتم! ياااافتم!!!!!! :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/٥/٢
» چه فايده!!!! :: یکشنبه ۱۳۸٦/٤/۳۱
» دلم سوخت، برای خودم! :: دوشنبه ۱۳۸٦/٤/٢٥
» لطفا حتما بخونيد! :: شنبه ۱۳۸٦/٤/٢۳
» کوچه علی‌چپ! :: چهارشنبه ۱۳۸٦/٤/٢٠
» وا وی لا! بازم اومد... :: یکشنبه ۱۳۸٦/٤/۱٧
» نامه‌ای به دوست بی کلک!!! :: چهارشنبه ۱۳۸٦/٤/۱۳
» دلم هواتو کرده!!! :: دوشنبه ۱۳۸٦/٤/۱۱
» اندر حکايت سهميه بندی بنزين! :: جمعه ۱۳۸٦/٤/۸
» هيچی نگم بهتره!!! :: چهارشنبه ۱۳۸٦/٤/٦
» استاد چيز!!! :: دوشنبه ۱۳۸٦/٤/٤
» از بس پای کامپيوتر نشستم... :: شنبه ۱۳۸٦/٤/٢
» به خاطر يک مشت دلار!!! :: چهارشنبه ۱۳۸٦/۳/۳٠
» فرشته ای از جانب خدا!!! :: دوشنبه ۱۳۸٦/۳/٢۸
» فاطمه، فاطمه است :: شنبه ۱۳۸٦/۳/٢٦
» جوری می‌نويسم که قبلا ننوشتم! :: دوشنبه ۱۳۸٦/۳/٢۱
» دلم واسه نوشتن توی وبلاگم تنگيد!!!! :: دوشنبه ۱۳۸٦/۳/٢۱
» يا امروز يا فردا! هيچ گريزی ازش نداريم... :: پنجشنبه ۱۳۸٦/۳/۱٧
» بوی امتحان به مشام می‌رسه!!!!! :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/۳/۱٥
» می‌خوام يه چيزی بگم که خودم نگفتم! :: جمعه ۱۳۸٦/۳/۱۱
» يکی بياد به اين حالی کنه!!!! :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/۳/۸
» استاد اين کار درست نيستاااااااااا!!!!!!! :: یکشنبه ۱۳۸٦/۳/٦
» به خدا اينو راست می‌گم!!!! :: جمعه ۱۳۸٦/۳/٤
» چند ثانيه ديگه می‌مردم!!!!!! :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/۳/۱
» دزدی بهتر است يا علم؟؟؟ جواب: هر دو!!! :: یکشنبه ۱۳۸٦/٢/۳٠
» درس چیه بابا؟؟؟؟ :: شنبه ۱۳۸٦/٢/٢٩
» تا کی اين چيزا رو بايد ديد؟ :: جمعه ۱۳۸٦/٢/٢۸
» رفتيم سينما با برو بچ!!! :: پنجشنبه ۱۳۸٦/٢/٢٧
» يه نفس راحت بعد ۲ هفته :: چهارشنبه ۱۳۸٦/٢/٢٦
» سيرت ها اگه مثله صورت ها بود.!!!!!!! :: جمعه ۱۳۸٦/٢/٢۱
» بی عنوان!!!!! :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/٢/۱۸
» دانشجو يا راننده تريلی؟ :: یکشنبه ۱۳۸٦/٢/۱٦
» يه اتفاق خوبه يا بد؟؟؟ :: پنجشنبه ۱۳۸٦/٢/۱۳
» اعتصاب در سلف سرويس دانشگاه :: دوشنبه ۱۳۸٦/٢/۱٠
» غذای دانشگاه!!!!!!!!!!! :: شنبه ۱۳۸٦/٢/۸
» تعجب نکنيد!!! واقعا اينجا یکی از مراکز استانه به نام اهواز :: پنجشنبه ۱۳۸٦/٢/٦
» يه اتفاق بد توی دانشگاه................... :: چهارشنبه ۱۳۸٦/٢/٥
» یکشنبه ۱۳۸٦/٢/٢ :: یکشنبه ۱۳۸٦/٢/٢
» جمعه ۱۳۸٦/۱/۳۱ :: جمعه ۱۳۸٦/۱/۳۱
» خداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/۱/٢۸
» سوال 18 نمره ای (یه داستان واقعی) :: دوشنبه ۱۳۸٦/۱/٢٧
» آقای دکتر ايول!!! :: شنبه ۱۳۸٦/۱/٢٥
» بارون، تگرگ، باد، سيل :: پنجشنبه ۱۳۸٦/۱/٢۳
» واقعا شرم آوره :: چهارشنبه ۱۳۸٦/۱/٢٢
» يه خاطره از يه استاد :: دوشنبه ۱۳۸٦/۱/٢٠
» مزاحمت برای دو معشوق(کرکر خندس بخونيد) :: پنجشنبه ۱۳۸٦/۱/۱٦
» چهارشنبه ۱۳۸٦/۱/۱٥ :: چهارشنبه ۱۳۸٦/۱/۱٥
» تا حالا شده يا نشده؟؟؟؟؟فکر کن!!!! :: جمعه ۱۳۸٦/۱/۱٠
» همه‌چی و هيچی!!! :: پنجشنبه ۱۳۸٦/۱/٩
» توی ژاپن اتفاق افتاد(يه داستانه) :: دوشنبه ۱۳۸٦/۱/٦
» تست پيش دبستانی :: یکشنبه ۱۳۸٦/۱/٥
» چند نکته جالب در مورد بدن انسان :: شنبه ۱۳۸٦/۱/٤
» تازه وارد اومد(سال ۸۶ رو می‌گم!!!!) :: جمعه ۱۳۸٦/۱/۳
» آب حسابی گل‌آلوده تو چيزی نمی‌خوای بگيری؟ :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/۱٢/٢٩
» عید نوروز از جنبه دینی و اسلامی :: دوشنبه ۱۳۸٥/۱٢/٢۸
» فلسفه هفت سين، شين، چين، پکن، بنگلادش .................... :: دوشنبه ۱۳۸٥/۱٢/٢۸
» کاراگاه مقداد :: دوشنبه ۱۳۸٥/۱٢/٢۸
» نذری :: یکشنبه ۱۳۸٥/۱٢/٢٧
» کمی فکر کنید من که نفهمیدم :: شنبه ۱۳۸٥/۱٢/٢٦
» دعوا، دعوا، دعوا سر کره مربا :: جمعه ۱۳۸٥/۱٢/٢٥
» دو کلوم حرف در مورد فيلم ۳۰۰ :: جمعه ۱۳۸٥/۱٢/٢٥
» چارشنبه سوری :: جمعه ۱۳۸٥/۱٢/٢٥
» يک با يک برابر نيست :: چهارشنبه ۱۳۸٥/۱٢/٢۳
» خدا را شکر :: دوشنبه ۱۳۸٥/۱٢/٢۱
» هفت پند مولانا :: شنبه ۱۳۸٥/۱٢/۱٩
» پنجشنبه ۱۳۸٥/۱٢/۱٧ :: پنجشنبه ۱۳۸٥/۱٢/۱٧
» لوتی گری بود يا نبود؟ :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/۱٢/۱٥
» دوشنبه ۱۳۸٥/۱٢/۱٤ :: دوشنبه ۱۳۸٥/۱٢/۱٤
» یکشنبه ۱۳۸٥/۱٢/۱۳ :: یکشنبه ۱۳۸٥/۱٢/۱۳
» شنبه ۱۳۸٥/۱٢/۱٢ :: شنبه ۱۳۸٥/۱٢/۱٢