زندگیه جورابی!!!

سلام
از اوان جوانی با جوراب مشکل داشتم، یعنی با خودش نه هااا با شستنش یعنی به من بگن ۲ تا قالی بشور ولی نگن جوراباتو بشور!
می‌رم جوراب نو می‌خرم ولی حال اینکه برم جورابامو بشورمو ندارم! عجیبه؟ نخیر! کی گفته عجیبه؟ اصلا مگه من تنها اینجوریم؟ چندتا رفیق دارم مثل خودمم تازه یادتون هست یه مدت مد شده بود ملت بدون جوراب میومدن بیرون؟ فکر کردین دلیلش چی بود؟ یه مشت آدم تنبل که حال نداشتن جوراباشونو بشورن بدون جوراب اومدن تو خیابون. این جک و جوونای ما هم که ماشالا بزنم به تخته  با هوش سرشارشون فکر کردن یه مد جدیده که از خارج کشور(شما بخوانید افغانستان) اومده سریع همه جورابارو کندن!!!
ولی فکر کنم اگه الان این جوراب نپوشیدن مد بشه منم برم تو کارش!
باید بیایین یه نگاه به اتاقم بندازین(اتاق بنده و خان داداش) بدون اغراق باید بگم که هر گوشش یه جفت جورابه کثیفه، اونقدر زیاد شده بودن که یه مدت پیش یه مشتیشونو ریختم تو پلاستیک گذاشتم کنار اتاق ولی اونقدر زیاد هستن که هنوز همه جای اتاق رو گرفتن!یه سبد هم هست که توش جورابای به اصطلاح نو هست! مامانم یک ماه پیش سبد رو آورد گفت داداشات جوراباشونو ورداشتن اینا دیگه ماله توه! منم خیلی حال کردم چون اونا چندتا از جوراباشونو ور نداشته بودن و من تصاحبشون کردم!
باید اعتراف کنم امروز دیگه تو سبد فقط یه جورابه سوراخ مونده بود و من اصلا عادت ندارم جوراب سوراخ بپوشم برا همین هم یواشکی رفتم سر کشاب داداش کوچیکه و یه جوراب خفن کش رفتم!یک فازی داد جاتون خالی! تازه با اون جورابه کلی خوش تیپ شدم!
پی نوشت:
۱-معتاد شدم، زیاد می‌خوابم!
۲-یا ما دیوونه‌ایم که فکر می‌کنیم دیوونه‌ها دیوونن، یا دیوونه‌ها دیوونن که فکر می‌کنن ما دیوونه‌ایم!!!
۳-استادایه زن ۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹/۹۹درصدشون روانین، روانی!


یاهو