مگه من دیشب نگفتم دارم میام؟!

ساعت 5:20 صبح!

زییییییییییییییییق....

تق تق تق تق.....

توق توق توق......

دینگ دینگ، دینگ دینگ.....

حمییییییییییییییییید!!!!!!!!!!!!!!!!!

خدا بگم چیکارت کنه مگه من دیشب نگفتم دارم میام؟ اگه خرس قطبی هم بود تا حالا بلند شده بود(تو دلم)

تق توق دینگ زیییق جیغ داد و بیداد!!!!(فایده نداره)

***

بعد از 17 ساعت که تو اتوبوس بودم رسیدم در خونه! فقط 2 تا از داداشام خونه بودن. کلید خونه رو قبل از سفر به توصیه مامانم(که هنوز نمی دونم چرا این توصیه رو بهم کرد)با خودم نبرده بودم. شارژ موبایلم هم تموم شده بود. همه چیز آماده وقوع یک فاجعه بود.......

***

تو این بد شانسی، شانس در خونمونو زد!!!! یه پسری با دو چرخه داشت رد می‌شد. به من گفت:آقا نمی‌دونی این نونوایی کی باز می‌کنه؟ گفتم: نونوایی رو چمیدونم!!!موبایل داری؟.

موبایلشو گرفتم زنگ زدم خونه، گفتم شاید با صدای تلفن بیدار بشن....... بی فایده بود!

زنگ زدم به موبایل خان داداش........نه!خبری نیست!

***

نگهبان محله که پیرمردی با سه‌بیلهای دراز و سفید بود از راه رسید! گفت از لوله گاز بورو بال و بپر تو خونه!

گفتم: بابا من به عمرم از این کارا نکردم. گفت تو می‌تونی بورو!!!!!! خواستم برم.............نشد، بهتر بگم نتونستم. بم گفت: الان پیر شدم وگرنه قبلا چنان می‌رفتم از دیوار بالا که نگو!!!!(نمی‌دونم این که اینجوری می‌گه از دیوار بالا می‌رفته دوران جوونیش، چطور الان گذاشتنش نگهبان محله!!!!)

***

رفته‌‌گر هم اومد!!!در زد و زنگ. ولی تلاش اونم فایده نداشت!

خودم یه چاره‌ای اندیشیدم!رفتم یه مشت سنگ و خورده های آجر از خونه بقلی که در حال تعمیر بود بر داشتم. از تو خیابون شروع کردم به پرتاب به طرف درب حال و کولر! گفتم شاید این سر و صدا بیدارشون کنه.................الله اکبر..... اگه خوده اصحاب کهف هم خواب بودن بیدار شده بودن تا الان، ولی......

دل و زدم به دریا و شیشه درب حال رو نشونه گرفتم و شروع به پرتاب کردم(خودش شده بود یه نوع ورزش جدید، پرتاب سنگ از پشت دیوار با اهداف نا مشخص)

خداییش خیلی هم سخته شیشه شکوندن! اونم یه شیشه یک تیکه.......شکوندمش!!!

***

کیه؟(یک صدای خواب آلود از پشت آیفون)

مننننننننننننننننننننننننننننننم،بیاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا(من، با داد و عصبانیت زیاد)

***

ساعت ۶:۳۰ رفتم تو خونه......با خشم و غضب!!!

پی نوشت:

۱- سلام

۲- بدهکار هم شدم آخر!!!

۳- یا هو.