کمی فکر کنید من که نفهمیدم

به دکتر شریعتی می‌گن: آقای دکتر سیگار طول عمر رو کم می‌‌کنه، چرا اینقدر سیگار می‌کشین؟

دکتر در جواب می‌گه: من به عرض زندگی فکر می‌کنم نه به طولش.

البته این به معنای این نیست که سیگار چیزه خوبیه ها برداشت بد نکنین. سیگار همیشه بده.