جهنم

ای آدم، مگر طعم بهشت بد بود که خواستی مزه سیب را هم بدانی؟

اکنون من چه کنم که سیب دوست ندارم؟!

 

پی نوشت:

1- بدبختی و ناشکری!
٢- سلام،علی مدد!