نصف جهون!

اونقدر ها هم که می‌گن مردم اینجا خسیس نیستند، امروز یک راننده تاکسی وقتی که خواستم کرایش رو بهش بدم به من گفت: قابلی نداره!!!
در ضمن، میوه فروشی های اینجا موز هم می‌فروشند!!!

پی نوشت:
١-سلام
٢-اسمش تعطیلاته و مسافرت
3-یه بار جستی ملخک، دو بار جستی ملخک.... ترم بعدی تو مشتی ملخک(مرتبط با پست پایین)
4-اون دو میلیون sms خیلی بهم چسبید!!!
5- در پناه زهرای مرضیه(س)