اندر حال حالیدن!!!

آن نخورده ی ترشیجات، آن منتخب انتخابات، آن مبتکر گفتگو، آن به دور ازهر بگو مگو، آن سید ژیگول خدا، آن از هم کیشان خود جدا، آن صاحب شکلاتی عبا، آن ریش قشنگ شیطون بلا، آنکه گفت:" مترسان ز آتشم"، به یزدی می گفت که: خیلی خَشَم، آن مسافر ایتالیا، آن که می گفتندهست بی حیا، آن که سر داد آزادی بیان، به مخالفانش می گفت که بیان، آن که گفت:"زنده باد دشمنم"، آن که گفت: غلامتان منم، آن رای آورنده ی 20 میلیونی، آن اروپا را رفیق جون جونی، آن از تبار فاطمی، سیدنا محمد خاتمی کثرالله آرائهو.
نقل است روزی مریدان، شیخ را گفتند که یا شیخ، انتخابات نزدیک است، ما را این دوره نیز کاندیدا باش تا  همچون قدیم حالش بریم!
شیخ پذیرفت و مریدان پای کوفته، دَف و تُمپک زده، حرکات موزون از خود در کرده و حالیدند.
ناگاه  شیخ را حالی غریب افتاد. سر به جیب مراقبت فرو برده و خیال کاندیداتوری از سر به در آورد.
مریدان که این حال از شیخ بدیدند حالیدن نگاه داشته و غم گرفتند.
مریدان گفتند: یا شیخ تو را چه شد، که اول ما را به حالیدن واداشتی و پس از آن نحالیدی؟
شیخ گفت:زنهار که از یاران خویش شما را کاندیدی برگزیدم تا بحالید به توان دو!!! و مریدان از این همه درایت و گفتگو به وجد آمده و نعره زده و جامه دریده و از حال برفتند!

پی نوشت:
١-سلام
٢-بیایین یه تقسیم انجام بدیم با هم، ٣٢٠ هزار رو تقسیم کنید بر ٣۶۵(تعداد روزهای سال) و بعد تقسیم کنید بر ۴( چهار سال ریاست جمهوری) عدد بدس اومده چنده؟! آفرین، تقریبا ٢١٩، پس نتیجه می‌گیریم روزی ٢١٩ تا تیر بر علیه رئیس جمهور ما تو جراید چاپ شده! بقیه معادله که شمارش روزنامه هاس به عنوان تکلیف شب!!!!
٣-اومدن وسط سخنرانی خاتمی شروع کردن به داد و بیداد که مرگ بر منافق، احمدی حمایتت می‌کنیم! کودوم قانونی اینو می‌گه؟! حالا اومدین گفتین که گفتین، دیگه چرا با چوب و سنگ و اسپری فلفل و گاز اشک آور افتادین به جون مردم؟!(شخصا شاهد اتفاقات مذکور بودم البته نیروی انتظامی هم در حال غاز چروندن بود)
۴- آدم می‌دونی از چی اعصابش خورد می‌شه؟! از اینکه ببینه یکی حقیقت رو می‌دونه ولی نمی‌خواد قبول کنه، ای بابا!!!
۵-حرف زیاد هست اما بیخیال!!!
۶-در پناه زهرای مرضیه(س)