تازه وارد اومد(سال ۸۶ رو می‌گم!!!!)

سلام 

۶۵ پر

۶۶پر

۶۷پر

.

.

.

سال ۸۵ تو هم بپر

سال ۸۶ تو کجا می‌خوای بری؟ تو که تازه اومدی. ۳۶۵ روز باید مهمون ما باشی. تازه گیرت آوردیم، می‌خوایم برامون یه سال بهترین خاطره‌ها رو رقم بزنی. زِپِلِشک فِک کرده بهمین راحتی میزاریم بره!!!!!!!!!!!!

برای من ۲۰ سال گذشت! برای شما رو نمیدونم.

سال ۸۵ هم با همه خوبی‌ها و بدی‌هاش تموم شد و به تاریخ پیوست. برای من که یکی از بهترین سال‌های زندگیم بود. برای شماها چطور؟ امیدوارم برای شما هم خوب بوده باشه. اانشاالله در سال ۸۶ بتونیم آدم‌های مفیدی برای کشور و خانوادمون باشیم(شاید هم مفید برای دنیا، خدا رو چه دیدی؟)