تست پيش دبستانی

سلام

این یه سوال بود که از بچه های پیش دبستانی پرسیدن.

همه بچه‌ها تونستن جواب صحیح رو بدن. سوال این بود:

اتوبوس به کدام سمت در حال حرکته؟

قبل از اینکه جوا بو ببینی فکر کن ببین می‌تونی حلش کنی؟

                 

جواب های ممکن: سمت راست یا چپ

فکر کن، تو می‌تونی!!!!!!!

هنوز نمی‌دونی؟

باشه خودم بهت می‌گم.

بچه‌ها گفتن به سمت چپ. وقتی ازشون پرسیدن چرا فکر می‌کونین سمت چپ داره میره.

گفتن: چون که در اتوبوس دیده نمی‌شه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

الان چه احساسی داری؟؟؟می‌دونم! منم همینطورم!!!!!!

                                           

             منبع:http://www.goonagoon.nasseh.ir/atcl_pre-school-test.htm