همه‌چی و هيچی!!!

سلام

می‌خوام یه چیزی بنویسم که همه چی باشه!!!

اگه گفتی چی؟؟؟؟؟؟؟

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

بی زحمت هر چی که دوس داری به جای این نقطه چین‌ها باشه، برای خودت بخون؟

آخی خودمو راحت کردم، نمی‌دونستم چی بنویسم. این دیگه اند تنبل بازیه!!!!