يه خاطره از يه استاد

سلام

استاد آمار و احتمالات مهندسی امروز گفت:

تو یه کلاسی درس می‌دادم یه پسر تاس توش بود. من هر وقت توی بحث احتمالات  مثال می‌زدم که تاسی را می‌اندازیم، رفیقه این پسر تاسه برمی‌گشت نگاش می‌کرد.

بعد از حرف استاد در کلاس کلی خنده رفت.