دزدی بهتر است يا علم؟؟؟ جواب: هر دو!!!

سلام

طبق خبر های رسیده که توسط یک اس ام اس از طرف دوست عزیزم(آقای امیر پاپن) که در دانشگاه دولتی تبریز در حال تحصیله به دست بنده رسید، دیشب آقا دزده تشریف برده توی دانشکده شیمی و هارد و مادربرد کامپیوتر های اساتید این دانشکده رو به سرقت برده.

 بنابراین: تحقیقات این استادهای عزیز، در طی این مدت همگی توسط یک دزد علم دوست به باد فنا رفت.