يا امروز يا فردا! هيچ گريزی ازش نداريم...

سلام

نمی‌خواستم تا آخر امتحانا چیزی بنویسم. اما...

اومدم بنویسم که دایم از دنیا رفت.

لطفا برای شادی روحش یه صلوات بفرستید.