دلم واسه نوشتن توی وبلاگم تنگيد!!!!

سلام

حالا من خیلی درس خونم که به خاطر امتحانا این چرت و پرتای وبلاگم رو تعطیل کنم؟ (مقداد تو که خودت رو می‌شناسی)

پس من تصمیم گرفتم بنویسم تا با این کارم مشتی بر دهن استکبار جهانی زده باشم.