فرشته ای از جانب خدا!!!

سلام

لای کتابارو باز نکردی، روزهای امتحان از راه می‌رسن. شروع می‌کنی به خوندن کتاب‌های که حتی نمی‌دونی در چه موضوعی توشون مطلب نوشته شده.

این درسا الکی نیست که بتونی با ۲ شب خوندن پاس کنی یا نمره‌خوبی ازشون بگیری.

۸ صبح امتحان داری. تا ساعت ۶ صبح درس می‌خونی. با ۲ ساعت استراحت توی ۲۴ ساعت گذشته می‌ری دانشگاه. تنها امیدت دوستاین که درس رو خیلی خوب خوندن و مهم تر از اون مراقب جلسه.

با دوستات یه ترکیب رویایی می‌چینین، امروز می‌تونی نمره‌ای بگیری که باعث بشه مشروط بشی یا نمره‌ای بگیری که معدلت یهو یه جهش کنه.

به چی‌بستگی داره؟؟؟؟ به مراقب جلسه.

اون مراقب می‌تونه فرشته‌ای از جانب خدا باشه که هدفش خدمت به خلقه و یا ............