استاد چيز!!!

سلام

جناب استاد دکترای ریاضی داره، ۲ متر قد داره، یه سیبیل و یه عینک ته استکانی داره کلی چیز بیگه هم داره که خبر نداره. شیرازی هم هست. همش هم میگه هان.

برای تصحیح برگه های پایان ترم بچه ها رفته بودن تو اتاقش که براشون برگه ها رو صحیح کنه.

اتاق شلوغ بود، و بچه ها به برگه ها دست می‌زدند.

استاد قاطی کرد و گفت:

بچه ها حواستون باشهههههههههه، به این چیزا ، چیز نکینین واسه من چیز داره.

منظور این بوده: به این برگه‌ها دست نزنین، واسه من مسئولیت داره.

خدایش خنده دار نیست؟؟