هيچی نگم بهتره!!!

سلام

درس خوندی حسابی. می‌گی خدا یه حالی بهم بده رتبم خفن می‌شه. بنظرت هیچی نمی‌تونه مانع این بشه که یه رتبه خوب بیاری.

صبح کنکور می‌ری حوزه امتحانت، شروع می‌کنی دنبال صندلیت گشدن. به شماره صندلیت می‌رسی، مثل یه کسی که برق ۲۲۰ بهش وصل شده خشکت می‌زنه. وای خدای من، من باید رو این صندلی بشینم؟

یه صندلی پکیده کوچیک، که شاید هیتلر روش کنکور داده‌باشه.

این عکس رو خودم از توی دانشکده مهندسی دانشگاه چمران(دانشگاه خودمون) امروز صبح گرفتم. راهرو های دانشکده پر این صندلیاس. فردا که به جهنم اینا چطور می‌خوان اون دنیا جواب اونایی که از نشستن رو این صندلی های کوچیک و داغون ضرر کردنو بدن؟ چطور؟