دلم هواتو کرده!!!

سلام

دلم گرفته، دو ساله ندیدمت، دلم تنگ شده واست، دیگه باید بیام پیشت. اگه خودت منو بردی که بردی وگرنه به زور هم که شده میام. اومدم اونجا هم بگما هیچ جایی برای خوابیدنو و موندن ندارم یا میام پیش خودت می‌خوابم یا یه جایی واسم پیدا کن! آدم به این پررویی دیده بودی؟ خودمم ندیدم.

 دلم واست یه ذره شده . تورو جون مادرت امسال منو ببر پیش خودت. تورو خدا. می‌دونم که اصلا آدم درستی نیستم، کمترین چیز یه مسلمونو هم شاید ندارم، ولی مگه کافرا نمی‌تونن بیان پیشت؟ اون که شتر بود راش دادی تو حرمت، یعنی از شتر هم کمترم امام رضا؟ حتی اگه کمترم ،باز هم منو قبول کن.

افتادم از پا یا حی و یا هو                             دستم بگیر ای ضامن آهو

این حرفا رو هم اینجا گفتم که بقیه هم بدونن. من حتما تابستون میام که ببینیمت. ایشالا همه اونایی که دلشون می‌خواد که برن پا بوس امام رضا(ع) هرچه زودتر فراهم بشه که برن.