وا وی لا! بازم اومد...

سلام

خبر مرگش دوباره سر و کلش پیدا شد. کی تو رو دوست داره که میای اینجا هان؟ بابا سوء تفاوت نشه با شما نیستم دوست عزیز، با اینم، می‌دونین کیو می‌گم که؟ .... آره خودشه.

بابا هرکی جای تو بود تاحالا مرده بود از خجالت، کمت نیست این همه فحش می‌خوری؟ این تصادفا هست هر روز اتفاق میوفته! ۹۰درصدش تقصیره توه!

اصلا می‌خوام بدونم مگه تو کارو زندگی نداری هی زرتو زرت اینجا پلاسی؟ این دعوا ها هست تو خیابون می‌بینیم اینا هم بیشترش تقصیره توه!

فهمیدین چیو می‌گم که؟ .... آره خودشه.

حالا تو تلویزیون هی ازت حرف می‌زنن فک کردی خیلی باحالی و همه دوست دارن؟ این قطعی برق هست هر روز سر ما میاد، اونم تقصیره توه!

حالا بعضی از این دخترا فک می‌کنن اگه باشی باعث خوشگلیشون می‌شی. فک کردی ما پسرا هم دوست داریم؟ نه عامو حقیقتشو بخوای این سرطانا هست، بعضی از اونا هم تقصیر توه!

بعضی از آدما هستن که چشاشون ضعیف می‌شه! دیدی که؟ اونم تقصیره توه!

چی ‌شده؟ هنوز نفهمیدین چیو می‌گم؟..... آفرین خودشه.

خلاصه این کارارو می‌کنی که باید فکر انرژی هسته‌ای باشیم (البته اون حق مسلم ماست)

آقا درسته کلی هم سود و نفع داری واسه ما و من نگفتم، قبول هم دارم ولی خوب آخه پوست کلمونو کندی!!!

فهمیدین که چیو می‌گم؟بابا شما هم عجب آی کیوهایی دارین این گرمای ۶۰ درجه اهوازو می‌گم دیگه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پ.ن: در حال نوشتن این پست توی مغازمون بودم که با یه پیر مردی بحثمون شد سر پول که چرا زیاد از من پول گرفتین هی من می‌گفتم پول حروم خوردن نداره، بورو هرجا می‌خوای بپرس. اون داستانهایی از بقالو چقال تعریف می‌کرد که چنانو چنین. وای خدا چقدر از بحث سر پول متنفرم. دیگه اگه این پست خراب شده بدونین با اعصاب خوردی آخراشو نوشتم.