به اين عمل نکن!!!

سلام

همه می‌خواهند بشریت را عوض کنند، دریغا که هیچ کس در این اندیشه نیست که خود را عوض کند.

تولستوی

۱۰۰٪ کسایی که عنوان این پست رو خوندن خود پست رو هم خوندن، حال کردین؟ به این می‌گن عنوان

ولی جدا بهش عمل کنیدا باشه؟(زرشک، حتما)

تو یه کتابی خوندم(آره تو می‌دونی کودومو می‌گم) فرق آدم و حیوان توی خندیدنه، فکر که بش کردم دیدم بد هم نمی‌گه ها!!! می‌گن حیوان ناطق باید بگن حیوان ضاحک(بیشین بینیم بابا حال نداریم!)

آموووووووووووووووووووووووووو، مگه مهرماه نیومده؟ پس حس و حالت کو؟(شلغم نپخته)

پ.ن: نمی‌تونم رو چیزی فعلا تمرکز کنم، بسکه چرند و پرند و کار و بار ریخته تو این مخم. وقتی جعمش کردم در خونتون پهنش می‌کنم(حالم بهم خورد این چه تیکه‌ای بود؟)

پ.ن: بوش میاد حال دختر عموم با دعاهای خیرتون رو به بهبوده، خدا رو شکر.

پ.ن:این کارت سوخت مارو بدییییییییییییییییییییییین!!!!!

پ.ن: حالا فهمیدین چقدر افکارم قر و قاطین؟

یاعلی