فرار!!!

- ولم کن دیگه!!!

-*عمراً، مگه الکیه؟

-می‌خوام فرار کنم ازت!!!

-*دنبالت میام!!!

-(البته زیاد هم ازت بدم نمیاد، یعنی یجورایی هم خوشم میاد ازت)

پ.ن: افشین دمت گرم، نجاتم دادی!!!

پ.ن:دوباره قاط!!!!

پ.ن: میلاد اونی که من خیلی چاکرشم، خیلی نوکرشم، خیلی بهم حال می‌ده، می‌رم پیشش تحویلم می‌گیره، وقتی می‌رم خونش آروم می‌شم، خیلی پولداره، باحاله، باصفاس، خیلی مشتیه،  خیلی دوسش دارم و ...سلطان عشق امام رضا(ع) رو به همتون تبریک می‌گم. جدا هوای مشهد زده به سرم.

یا علی