"شادى از خرد عاقل تر است".

                                            ویل دورانت

/ 1 نظر / 6 بازدید
سر جنوب

نظر داديم