خودم و خودت!

خدایا تو ستاری!

/ 1 نظر / 33 بازدید
منو برق گرفته!!!(صاحبخانه)

تو کریمی، تو کاتبی، تو رحیمی، تو رحمانی، تو جباری، تو جبروتی، تو رئوفی تو رئوفی تو رئوفی تو رئوفی و باز هم رئوفی... (هیچ کامنتی تایید نمی‌شه!!!!)