/ 15 نظر / 26 بازدید
نمایش نظرات قبلی
یاسر

خاک مشهد را بجستم لعل وگوهر یافتم.... وقتی برگشتی بگو یه چیزی باید بگم بهت البته باید مجازی

sma

سلام زیارت قبول!

پاییــــــــــــــــزان

چطوری یانه؟!!!!!![سبز] خبرت !!!! لا اقل یه تک پا میومدی از من حلالیت میطلبیدی[عصبانی] ایشالله امام رضا همیشه فاز بده بهت حتما ما رو هم دعا نکردی دیگه[ناراحت] زیارتت و عباداتت قبول باشه نفله[تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید] تو خوبه خدا نشدی والا ما رو از صحنه روزگار پاک میکردی دو روز نبودم ها از لیست برق گرفته هات در آوردی البته ما رو بیشتر جو میگیره تا برق[سبز][سبز][سبز] زت زیاد[سبز]

غرغرو

التماس دعا. سفر بخیر[گل]

جیغ و داد

آنجا ها میروید یه دعوت هم برای ما خیر ندیده ها بگیرید ابته اگر دادن... زیارت قبول[گل]

دوست پاییزی

سلام خوش به حالتون..باز چه دل تنگم من.. التماس دعا

کارگاه نمدمالی

زیارت قبول آقاپسربرق گرفته شده کشته مرده شده رفته گور...! سربزن تک گویی ناصرالدین شاه پدرسوخته ها ! ماکه فرمودیم غلط کرده ایم ! این مادربه خطاهم که توبه کردوصدمرتبه عرض نمود:شکرِ [...]اضافی خورده که این گونه خزعبلات رابه هم بافته،پس چرادیگردست ازدامن مبارک مانمی کشید؟ پاره می شودها(!) چندین بارگوشِ این مردکِ ریقونه راکشیدیم و بِش فرمودیم:هنوززمانِ طرحِ این گونه مباحث نرسیده است،این قدرنگویید:گفتمان! می کنیم حضرت سلطان.