سلام

خواستم بگم32.gifباشه هیچی نمی گم فقط این جمله رو بخونین17.gif

خدايا! "چگونه زيستن" را تو به من بياموز، "چگونه مردن" را خود خواهم آموخت.    

                                                                                     «دكتر علي شريعتي»

/ 0 نظر / 7 بازدید